Hizmetlerimiz Yıkılmaz Contract

Yapı Yönetmek

İşin sahada yürütülmesi, herhangi bir inşaat projesinin en önemli aşaması olmaya devam ediyor.Yıkılmaz Sözleşme'nin yaklaşımı, planı uygulamak ve günlük faaliyetleri yönetmek için sahada ve kilit destek pozisyonlarında en kaliteli personeli vurgular.

Mimari Modelleme

Yıkılmaz Contract'nin tasarım/inşa hizmetleri, tasarımcı ve inşaatçı arasındaki faaliyetleri koordine etme sorumluluğunuzu ortadan kaldırır.

İnşaat Öncesi Planlama

Profesyoneller olarak, her müşteride kazanılmış bir menfaatimiz var. Eşsiz ihtiyaçlarınızı ve zorluklarınızı anlamak için zaman ayırıyor ve özel bir inşaat yönetimi planı geliştirmek için birden fazla sektördeki geniş kapsamlı deneyimlerimizi kullanıyoruz.